Νέα θέση Εργασίας

Για το Τμήμα Υποστήριξης (Support), ζητείται νέα/νέος

Πολιτικός Μηχανικός για άμεση πρόσληψη και πλήρη απασχόληση. 

Ιδανικό εργασιακό περιβάλλον, ιδιαίτερα ενδιαφέρον αντικείμενο με εξωστρεφή προσανατολισμό και καλές προοπτικές.

Στείλτε μας σύντομο βιογραφικό στο email info@digital-e.gr

Απαραίτητα προσόντα:

01

Καλή γνώση CAD

02

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

03

Ευχέρεια στην επικοινωνία