Βασική μας επιδίωξη είναι η βελτίωση όλων των προσφερομένων προϊόντων & υπηρεσιών μας.
Η κάλυψη των αναγκών σας αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα ανάπτυξης του Τεχνικού Λογισμικού 4Μ.
Γι’ αυτό το λόγο η γνώμη και οι προτάσεις σας δεν είναι απλώς ευπρόσδεκτες αλλά και απαραίτητες για εμάς.

Μέσα από αυτή την φόρμα μπορείτε να κάνετε τις προτάσεις σας για την βελτίωση και ανάπτυξη του προγράμματος 4Μ που έχετε στην κατοχή σας.

Αποτελεί δέσμευση για εμάς η προώθηση των προτάσεων σας στο τμήμα ανάπτυξης της εταιρείας για αξιολόγηση και συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη βοήθεια σας!