Η νέα έκδοση 4MCAD v.24 μόλις κυκλοφόρησε! Τώρα διαθέσιμο και σε CLOUD εκδόσεις, με δυνατότητα λειτουργίας χωρίς να υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο!

Νέα Έκδοση 4MCAD v.24 πιο ισχυρή από ποτέ ! (μόλις κυκλοφόρησε – Σεπτέμβριος 2023) – Διαθέσιμο και σε εκδόσεις Cloud για απεριόριστη ελευθερία και ευελιξία.

> Επανασχεδιασμός πάνω στην τελευταία μηχανή ICAD 11.1 και τις βιβλιοθήκες ODA22.12.

> Αισθητά ταχύτερη απόκριση σε μεγάλα σχέδια.

> 3D walk και Fly περιήγηση.

> Βελτιωμένη εισαγωγή και επεξεργασία πινάκων, publish και Visual Styles

> Προσδιορισμός της τρέχουσας τοποθεσίας σε αρχείο χάρτη.

> Κύβος προβολής 3D rotate και orbit του σχεδίου.

> Υποστήριξη αρχείων Autodesk® Revit® 2022

Γενικά
• Πλήρης επανασχεδιασμός (re-engineered) πάνω στην τελευταία μηχανή του IntelliCAD ICAD11.1
• Σημαντικά πλεονεκτήματα από τη χρήση των νέων βιβλιοθηκών ODA (SDKs v.22.12)
• Πλήρης αξιοποίηση της Αρχιτεκτονικής 64 bit για καλύτερες επιδόσεις σε οποιοδήποτε επίπεδο
• Πλήρης 100% συμβατότητα με όλα τα αρχεία Dwg (από οποιαδήποτε έκδοση Autocad® και αν προέρχονται
• Δυνατότητα πολλαπλών αδειών cloud, που βολεύει εξαιρετικά στις περιπτώσεις πολλών χρηστών

Interface
• Πλήρης αναμόρφωση στο περιβάλλον-interface, που πλέον είναι σχεδόν πανομοιότυπο με το Autocad®
• Nέες δυνατότητες που αφορούν σε εμπλουτισμένα παράθυρα διαλόγου, status bar, παράθυρο σχεδίασης κλπ, καθώς επίσης και επεκτάσεις αναφορικά με πίνακες, κείμενα πολλών γραμμών κ.α.

Σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις
• Επταπλάσιες ταχύτητες κατά την επιλογή οντοτήτων
• Υπερδιπλάσιες ταχύτητες  κατά το χειρισμό των λαβών/grips και των staps, την επανεμφάνιση/regen μεγάλων σχεδίων, και την εναλλαγή layouts.
• Επανασχεδιασμένη μηχανή γραφικών OpenGL για πολύ υψηλότερες αποδόσεις.

Εμπλουτισμένη Διαλειτουργικότητα (συνεργασία με αρχεία)
• Νέες επιλογές για Εισαγωγή α) αρχείων χαρτών (.shp, .sdf, sqlite), β) αρχείων pdf με πολλαπλές επιλογές και γ) σημείων δεδομένων από αρχεία .csv & .txt.
• Τοποθέτηση αρχείου Excel® ως πίνακα στο σχέδιο.
• Συμβατότητα με αρχεία Revit® 2022

Πλήθος νέων χαρακτηριστικών και πρόσθετων δυνατοτήτων
• Νέες δυνατότητες σχετικά με την εισαγωγή δυναμικών μπλοκ (dynamic blocks)
• Υποστήριξη συσκευών εισόδου 3Dconnexion
• Βελτιωμένη διαχείριση Layers (πχ. εντολή “Layer Previous” για αντιστροφή αλλαγών στις ρυθμίσεις, επαναφορά κατάστασης Layer, περισσότερες επιλογές φιλτραρίσματος Layers κλπ)
• Νέες επιλογές κατά την επιλογή και/ή την τροποποίηση οντοτήτων (δηλαδή για μετακίνηση επιλεγμένων οντοτήτων, καθορισμό πρόσθετων λαβών/grips για blocks, χρήση των νέων εντολών Rectangular Array, Polar Array, Path Array και Edit Array)
• Νέες εντολές διαχείρισης ομαδοποιημένων οντοτήτων (πχ. γρήγορη ομαδοποίηση Quick Group, Επεξεργασία ομάδας Group Edit, κατάργηση ομαδοποίησης Ungroup κ.α.).
• Νέες επιλογές για Πίνακες (δεδομένα, τύποι και πεδία σε κελιά πίνακα, συνδεδεμένα δεδομένα από αρχείο .xls, εκχώρηση στυλ πίνακα κ.α.
• Νέες δυνατότητες στη διαχείριση κειμένων (πχ. καρτέλες για κείμενα πολλών γραμμών)
• Βελτιωμένες εντολές εκτύπωσης και δημοσίευσης (publishing)
• Ψηφιακή υπογραφή σε αρχεία dwg

> Κατεβάστε και δείτε το Demo του 4ΜCAD24

Νέο: 4MCAD24 PRO TOPO> Δείτε το Demo

Η νέα έκδοση  4MCAD v.24 CLOUD + TOPΟ είναι τώρα διαθέσιμη με την  νέα Ενσωματωμένη Εφαρμογή TOPO που δίνει λύσεις στα βασικά προβλήματα Απόδοσης-Σχεδίασης Τοπογραφικών Διαγραμμάτων 

𝟰𝗠𝗖𝗔𝗗24 CLOUD PRO TOPO – ΝΕΑ Χαρακτηριστικά:
 • Ορισμός και τροποποίηση καννάβου
 • Δυνατότητα εισαγωγής σημείων, ανεξάρτητων,  σε σχέση με την απόσταση του από 2 άλλα σημεία, από ταχύμετρο και από αρχείο ταχυμέτρου (αρχείο txt)
 • Καθορισμός Οικοπέδου 2D από ανεξάρτητα σημεία, polyline, αρχείο ταχυμέτρου (αρχείο txt) ή Οικόπεδο 3D
 • Αυτόματος υπολογισμός εμβαδού οικοπέδου
 • Αυτόματη δημιουργία και εισαγωγή πίνακα ορθογωνικών συντεταγμένων οικοπέδου
 • Δυνατότητα δημιουργία καννάβου ΕΓΣΑ, Εισαγωγή Πινακίδας ΕΓΣΑ από αρχείο txt καθώς και Εξαγωγή συντεταγμένων ΕΓΣΑ σε αρχείο txt
 • Σχεδίαση 3d Οικοπέδου  με ορισμό ανεξάρτητων σημείων, από αρχείο ταχυμέτρου,  με καθορισμό τριγώνων, είτε από Οικόπεδο 2D
 • Σχεδίαση ισοϋψών καμπύλων
 • Εμφάνιση και υπολογισμός όγκου εκσκαφών και επιχώσεων
 • Άμεση σύνδεση για προβολή οικοπέδου στους χάρτες Κτηματολογίου και τους Δασικούς Χάρτες
 • Εισαγωγή στο σχέδιο αποσπασμάτων από το Κτηματολόγιο και τους Δασικούς χάρτες
 • Δημιουργία διαγραμμάτων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Κτηματολογίου για την ηλεκτρονική υποβολή τους
 • Εισαγωγή Ορθοφωτοχαρτών
 • Εισαγωγή εικόνων από ιστοσελίδα Google Earth ή Google Maps

Το 4ΜCAD κυκλοφορεί σε 2 εκδόσεις: 4MCAD Standard & 4MCAD PRO

Επιπρόσθετα του 4MCAD Standard, το 4MCAD PRO επικοινωνεί με αρχεία BIM/IFC, περιλαμβάνει διαχειριστή βιβλιοθηκών (Library Manager), ενώ τέλος υποστηρίζει 3D Solids και Visual Basic (VBA support).

 

4M Τεχνικό Λογισμικό

4MCAD PROFESSIONAL v.24

350,00

Η εναλλακτική, προσιτή λύση στο Autocad, στην Professional έκδοση! Τώρα με NEO Ενσωματωμένο Πυρήνα Απόδοσης - Σχεδίασης Τοπογραφικών Διαγραμμάτων (TOPO)!

4M Τεχνικό Λογισμικό

4MCAD STANDARD v.24

250,00

Η εναλλακτική, προσιτή λύση στο Autocad, στην έκδοση Standard!  

Call Now Button