https://www.4m.gr/images/ERGA-fasa.png

Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η   Ε Ρ Γ Ω Ν

Το πακέτο ERGA αποτελεί την πιο σύγχρονη και ολοκληρωμένη λύση στη διαχείριση των Έργων, που διακρίνεται για το φιλικό της interface (τύπου MS-Office), τις προηγμένες λειτουργίες διαχείρισης των αρχείων και πάνω απ’ όλα για τον έξυπνο σχεδιασμό κάθε εφαρμογής που περιλαμβάνει έτσι, ώστε να υπερκαλύπτει ακόμα και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.

Μόλις Κυκλοφόρησε (Νοέμβριος 2021) η μεγάλη αναβάθμιση ERGA v.21, που ουσιαστικά συνιστά μια νέα γενιά Πακέτου Διαχείρισης Έργων με πλήθος νέων δυνατοτήτων, ενημερωμένη και με τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021.

Ειδικότερα, η νέα γενιά ERGA21 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Ενσωμάτωση όλων των τελευταίων αλλαγών στη νομοθεσία
  • Νέο περιβάλλον υψηλής εργονομίας με ribbon interface
  • Εποπτικές βιβλιοθήκες με δυνατότητα ταξινόμησης
  • Προηγμένη διαχείριση αρχείων ( έργων, άρθρων κλπ) με σύγχρονες τεχνικές διαxείρισης βάσεων δεδομένων
  • Αμφίδρομη συνεργασία μεταξύ των εφαρμογών του πακέτου
  • Βελτιωμένη ταχύτητα στους υπολογισμούς και στην παρουσίαση αποτελεσμάτων
  • Πλήρη έλεγχο σε κάθε στάδιο και δυνατότητα εκτύπωσης οποιουδήποτε ενδιάμεσου και τελικού αποτελέσματος
  • Δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων από αρχεία Excel και αρχεία Κειμένου
  • Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε Excel και Word σε οποιοδήποτε στάδιο
  • Δυνατότητα εκτύπωσης απευθείας σε αρχείο PDF
  • Περιβάλλον  εργασίας, συμβατό σε Windows 8, 10 και 11
  • Πλήθος βελτιώσεων και επεκτάσεων ανά εφαρμογή
  • Δυνατότητα πολλών χρηστών με τεχνολογία client-server.
  • Ανανεωμένα αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης με παραδείγματα σε μορφή PDF

Το πλήρες πακέτο ERGA συνίσταται από τις τρεις ολοκληρωμένες ομάδες εφαρμογών “Ι. ERGA ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ”, “ΙΙ. ERGA ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ” και “ΙΙΙ. ERGA ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ” με συνολικά 11 προγράμματα, τα οποία συνεργάζονται μεταξύ τους, αλλά λειτουργούν και ανεξάρτητα.

Το πακέτο ERGA καλύπτει κάθε πτυχή της διαχείρισης Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων και μάλιστα με την ελάχιστη προσπάθεια από τον χρήστη, χάρη στον έξυπνο σχεδιασμό που έχει γίνει σε κάθε πρόγραμμα. Ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων του πακέτου είναι τα εξής:

 • Σύγχρονη τεχνολογία Windows (Windows 11,10,8,7) για ταχύτητα, αξιοπιστία και ένα εξαιρετικά φιλικό περιβάλλον επικοινωνίας (user interface), βασισμένο στα πιο σύγχρονα πρότυπα.
 • Δυνατότητα είτε αυτόνομης (stand alone) λειτουργίας, είτε για λειτουργία σε δίκτυο Η/Υ, και μάλιστα με τεχνολογία client-server για μέγιστη αξιοποίηση των σχετικών πλεονεκτημάτων.
 • Πλήρης παραμετρικότητα στον σχεδιασμό έτσι, ώστε κάθε πρόγραμμα να προσαρμόζεται αυτόματα στις απαιτήσεις του κατασκευαστή, αλλά και στις ιδιαιτερότητες κάθε έργου.
 • Προηγμένη διαχείριση αρχείων (έργων, άρθρων κλπ), αξιοποιώντας τα πιο σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές διαχείρισης βάσεων δεδομένων.
 • Πλήρης έλεγχος σε κάθε στάδιο και δυνατότητα εκτύπωσης οποιουδήποτε ενδιάμεσου ή τελικού αποτελέσματος στην κατάλληλη φόρμα.
 • Πλούσια έτοιμα εκτυπωτικά που μπορούν να τροποποιηθούν ελεύθερα από τον χρήστη με τον πιο εύχρηστο report generator της αγοράς. Απεριόριστη ευχέρεια στον ορισμό νέων εκτυπωτικών από τον χρήστη και διαφορετικών εκτυπωτικών ανά είδος εκτύπωσης. Συμπαγής διασύνδεση με Word και Excel.
 • Ευκολία στην εκμάθηση με Οn line help, “ζωντανή” υποστήριξη μέσω του site 4M. Το πακέτο συνοδεύεται από κατατοπιστικό εγχειρίδιο χρήσης-βιβλίο με αναλυτικά παραδείγματα.
 • Αυτόματη απόκτηση των νέων τιμαριθμικών και συντελεστών αναθεώρησης από το site 4M με live update μέσω του έξυπνου προγράμματος ERGA-Manager. (φυσικά και μέσω δισκέτας ή email).
 • Απόλυτη προσαρμογή στο Ευρώ, για “ομαλή μετάβαση” σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩΔΕ και, φυσικά, έτοιμο για χρήση σε Ευρώ από την αρχή για κάθε νέο Έργο
 • Τα προγράμματα του πακέτου ERGA συνιστούν ένα ολοκληρωμένο και δοκιμασμένο περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων, που συνδυάζει την μέγιστη ευκολία και φιλικότητα στην χρήση, πληρότητα και αξιοπιστία στην διαχείριση των έργων, μοναδική παρουσίαση στα αποτελέσματα

ERGA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

4M ERGA ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ

1.890,00

TIMES (Νέες Τιμές), ΕΡΓΟ (Παρακολούθηση Δημοσίων Έργων), ΜΕΤΡΟ (Επιμετρήσεις- Προμετρήσεις), ΡΟΕΣ (Οικονομική Παρακολούθηση Έργων), ΧΡΟΝΟΣ (Χρονική Παρακολούθηση-Project Management)  

ERGA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

4M ERGA ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ

1.090,00

ΤΕΥΧΗ(Προκοστολόγηση Εργων-Τευχών Δημοπράτησης-Νέων Τιμών), ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ(Πρόγραμμα Προδιαγραφών), ΠΑΔΕ(Προεκτίμηση Αμοιβών Δημ. Εργων)  

2.565,00

ΤΕΥΧΗ (Προκοστολόγηση Εργων-Τευχών Δημοπράτησης-Νέων Τιμών), ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ(Πρόγραμμα Προδιαγραφών), ΠΑΔΕ(Προεκτίμηση Αμοιβών Δημ. Εργων), TIMES(Νέες Τιμές), ΕΡΓΟ(Παρακολούθηση Δημοσίων Έργων), ΜΕΤΡΟ(Επιμετρήσεις- Προμετρήσεις), ΡΟΕΣ(Οικονομική Παρακολούθηση Έργων), ΧΡΟΝΟΣ(Χρονική Παρακολούθηση - Project Management)    

ERGA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

4M ERGA ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ

1.490,00

ΑΣΦΑΛΕΙΑ(Ασφάλεια Τεχνικών Έργων), ΣΑΥ(Σχεδίο Ασφάλειας & Υγείας), ΦΑΥ(Φακέλος Ασφάλειας & Υγείας), ΠΟΙΟΤΗΤΑ(Διασφάλισης Ποιότητας Έργων)    

ERGA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

4M ERGA ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ

2.950,00

Το Πλήρες Πακέτο ERGA περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές των υποπακέτων Μελετητικό - Κατασκευαστικό - Οργανωτικό    

ERGA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Nέες Τιμές TIMES

365,00

Το πρόγραμμα των νέων τιμών αφορά τα Πρωτόκολλα κανονισμού νέων τιμών μονάδας  

ERGA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Αμοιβές Δημοσίων Εργων PADE

375,00

Το Πρόγραμμα ERGA-ΠΑΔΕ καλύπτει τις ανάγκες του Νόμου (Ν.3316/2005) για τις Προεκτιμώμενες Αμοιβές Μελετών, απευθυνόμενο στις Υπηρεσίες και τους Μελετητές που δημοπρατούν έργα του Δημοσίου.  

ERGA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Ασφάλεια Τεχνικών Έργων ASFALEIA

540,00

Το πρόγραμμα της Ασφάλειας των Τεχνικών Έργων καλύπτει πλήρως τις ανάγκες εναρμόνισης των τεχνικών έργων με το Γ' ΚΠΣ, όπου απαιτείται συστηματικός έλεγχος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα τεχνικά έργα.  

ERGA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Διασφάλιση Ποιότητας ISO10005 POIOTHTA

650,00

Το πρόγραμμα "ΠΟΙΟΤΗΤΑ" ακολουθεί το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 10005 και τις απαιτήσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τις ανάγκες διασφάλισης ποιότητας στα Δημόσια Έργα.  

ERGA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Επιμετρήσεις METRO

350,00

Πρόγραμμα σύνταξης αναλυτικών Επιμετρήσεων - Προμετρήσεων έργων σε ελάχιστο χρόνο, με μεγάλη ακρίβεια και αξιοπιστία  

ERGA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Οικονομική Παρακολούθηση ROES

480,00

Οικονομική Παρακολούθηση Έργων και ειδικότερα Προμηθευτών και Συνεργείων. Δυνατότητα προβλέψεων εσόδων - εξόδων και παρακολούθηση του Ταμείου. Έλεγχος εσόδων - εξόδων με προμετρήσεις και αναλυτικές επιμετρήσεις. Διαχείριση ΦΠΑ, Ημερολόγιο Κινήσεων κ.α.  

480,00

Παρακολούθηση των Δημόσιων Έργων από την δημοπράτηση μέχρι και την περάτωσή τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Προϋπολογισμός, Επιμετρήσεις, Πρωτόκολλο διαχωρισμού εργασιών, ΠΠΑΕ, Εγκρίσεις, Πληρωμές και Εγγυήσεις, Λογαριασμοί, Υλικά & Απολογιστικές εργασίες, Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, Ημερολόγιο, Χρονοδιάγραμμα Έργου κ.α.  

ERGA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Προδιαγραφές GRAFES

480,00

Το πρόγραμμα των Προδιαγραφών μας δίνει την δυνατότητα σύνταξης αναλυτικών προδιαγραφών σε ελάχιστο χρόνο.  

ERGA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Προκοστολόγηση Έργων ΤΕΥΧΗ

540,00

Νέα έκδοση σύμφωνα με νέο ΦΕΚ 363Β/19-02-2013 (Νέα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ), Προκοστολόγηση Έργων-Τεύχη Δημοπράτησης-Νέες Τιμές, Προκοστολόγηση και εκτύπωση όλων των Τευχών (Προμέτρηση, Ανάλυση Τιμών-Αναλυτικό Τιμολόγιο, Τιμολόγιο Μελέτης, Κοστολόγηση, Προϋπολογισμός, Βασικές Τιμές, Βοηθητικές Τιμές).  

ERGA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας

540,00

Το πρόγραμμα ΣΑΥ ακολουθεί τις απαιτήσεις του Π.Δ. 305/96 (προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια βάσει της Οδηγίας 92/57/ΕΟΚ) παράγοντας αυτόματα την απαιτούμενη μελέτη, σύμφωνα και με το σχετικό υπόδειγμα του ΤΕΕ.  

ERGA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας

480,00

Σύνταξη του ΦΑΥ (Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας) σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (ΦΕΚ 212/96 και οδηγία 92/57/ΕΟΚ) για την καθοδήγηση των ιδιοκτητών - διαχειριστών του περατωμένου έργου αναφορικά με τους κινδύνους του έργου και των εμπλεκόμενων ατόμων, με την καταγραφή των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και του σχεδίου συντήρησης & επιθεωρήσεων.  

ERGA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Χρονικός Προγραμματισμός XRONOS

350,00

Χρονική παρακολούθηση οποιουδήποτε έργου με αυτόματη δημιουργία διαγραμμάτων Gantt, Pert, διάγραμμα δικτύου, κρίσιμο μονοπάτι, ημερολόγιο εργασιών, διάγραμμα κατανομής πόρων, προειδοποίηση για overallocation, κλπ. Αναλυτικοί πίνακες όλων των εργασιών, τη διάρκεια και το κόστος τους, καθώς και το συνολικό κόστος του έργου.

Call Now Button Μετάβαση στο περιεχόμενο