ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ H/M FINE/ADAPT

Kάθετη Εφαρμογή FINE Ανελκυστήρες

670,00

Περιλαμβάνει τη νέα γενιά του Σχεδιαστικού Πυρήνα Fine και τη εφαρμογή Adapt Ανελκυστήρες  

ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ H/M FINE/ADAPT

Kάθετη Εφαρμογή FINE Ηλεκτρολογικά

730,00

Περιλαμβάνει τη νέα γενιά του Σχεδιαστικού Πυρήνα Fine και την εφαρμογή Adapt Ηλεκτρολογικά  

ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ H/M FINE/ADAPT

Kάθετη Εφαρμογή FINE Θέρμανση

955,00

Περιλαμβάνει τη νέα γενιά του Σχεδιαστικού Πυρήνα Fine και τις εφαρμογές του Πακέτου Θέρμανσης Adapt.  

1.320,00

Περιλαμβάνει τη νέα γενιά του Σχεδιαστικού Πυρήνα Fine και τις εφαρμογές του Πακέτου Θέρμανσης - Κλιματισμού Adapt  

ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ H/M FINE/ADAPT

Kάθετη Εφαρμογή FINE Καύσιμα Αέρια

700,00

Περιλαμβάνει τη νέα γενιά του Σχεδιαστικού Πυρήνα Fine και την εφαρμογή Adapt Καύσιμα Αέρια  

ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ H/M FINE/ADAPT

Kάθετη Εφαρμογή FINE Υδραυλικά

735,00

Περιλαμβάνει τη νέα γενιά του Σχεδιαστικού Πυρήνα Fine και τις εφαρμογές Adapt Ύδρευση - Αποχέτευση  

Call Now Button