4Μ Ολοκληρωμένα Συμβόλαια Συντήρησης-Υποστήριξης 2024

Περιλαμβάνουν για όλο το έτος 2024 τα εξής ειδικά προνόμια για τον Πελάτη:

1. Απεριόριστη Δωρεάν Υποστήριξη στην χρήση των προγραμμάτων καθημερινά από τις 10:00 π.μ. – 18:00 μ.μ., τηλεφωνικά, με email, anydesk, teamviewer, osticket κλπ (ο μη Συνδρομητής χρεώνεται για τις υπηρεσίες αυτές).

2. Δωρεάν κάθε νέα τρέχουσα ενημέρωση – minor release (τρέχουσες αλλαγές στα πλαίσια της έκδοσης που κατέχει, με αυτόματη ενημέρωση live update μέσω internet).

3. Σημαντική έκπτωση σε κάθε νέα μεγάλη αναβάθμιση – major release

4. Προνομιακή μεταχείριση σε κάθε νέα αγορά (Ειδικές Προσφορές αποκλειστικά για Συνδρομητές).

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται από την 4Μ για ολόκληρο το έτος 2024 δωρεάν και ισχύουν με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης κατέχει τις τελευταίες εκδόσεις 2023.

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 4M-KENAK Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Πακέτο

185,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 4M-KENAK Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Πακέτο  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 4M-KENAK Υπολογιστικό

130,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 4M-KENAK Υπολογιστικό  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Adapt (έως 5 εφαρμογές)

135,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Adapt (έως 5 εφαρμογές)  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Adapt (πάνω από 5 εφαρμογές)

185,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Adapt (πάνω από 5 εφαρμογές)  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 BUILDING SURVEY19 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ

145,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 BUILDING SURVEY19 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 H/M Σχεδιαστικός Πυρήνας Fine

95,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 H/M Σχεδιαστικός Πυρήνας Fine  

95,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Άλλα Πακέτα (Συνδρομή ανά Πακέτο) ή μεμονωμένα προγράμματα.  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Αρχιτεκτονικό IDEA-PhotoIDEA-WalkIDEA

155,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Αρχιτεκτονικό IDEA-PhotoIDEA-WalkIDEA  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Διαχείριση Έργων ERGA

255,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Διαχείριση Έργων ERGA  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Διαχείριση Έργων ERGO

155,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Διαχείριση Έργων ERGO  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Εξειδικευμένα Δίκτυα FLOW

95,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Εξειδικευμένα Δίκτυα FLOW  

145,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Μελέτες Άδειας ADEIA (άνω των 5 εφαρμογών)  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Μελέτες Αδειας ADEIA (μέχρι 5 εφαρμογές)

95,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Μελέτες Αδειας ADEIA (μέχρι 5 εφαρμογές)  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Μεταλλικά STEEL

290,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Μεταλλικά STEEL  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Ξύλινα TIMBER

95,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Ξύλινα TIMBER  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Πισίνες/Δεξαμενές HydroSTRAD

95,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Πισίνες/Δεξαμενές HydroSTRAD  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Πλήρες H/M Πακέτο Fine/Adapt

280,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Πλήρες H/M Πακέτο Fine/Adapt  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Προκοστολόγηση Έργων TEYXH

155,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Προκοστολόγηση Έργων TEYXH  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Στατικά STRAD

290,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Στατικά STRAD  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Στατικά STRAD-RAF

290,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Στατικά STRAD-RAF  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Σχεδιαστικό 4MCAD Professional (IntelliCAD)

95,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Σχεδιαστικό 4MCAD Professional (IntelliCAD)  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Σχεδιαστικό 4MCAD Standard (IntelliCAD)

95,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Σχεδιαστικό 4MCAD Standard (IntelliCAD)  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Τοιχοποιίες PESSOS

95,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Τοιχοποιίες PESSOS  

Call Now Button