-10%

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 4M-KENAK Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Πακέτο

166,50

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 4M-KENAK Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Πακέτο  

-10%

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 4M-KENAK Υπολογιστικό

117,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 4M-KENAK Υπολογιστικό  

-10%

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Adapt (έως 5 εφαρμογές)

121,50

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Adapt (έως 5 εφαρμογές)  

-10%

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Adapt (πάνω από 5 εφαρμογές)

166,50

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Adapt (πάνω από 5 εφαρμογές)  

-10%

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 H/M Σχεδιαστικός Πυρήνας Fine

85,50

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 H/M Σχεδιαστικός Πυρήνας Fine  

-10%
85,50

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Άλλα Πακέτα (Συνδρομή ανά Πακέτο) ή μεμονωμένα προγράμματα.  

-10%

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Αρχιτεκτονικό IDEA-PhotoIDEA-WalkIDEA

139,50

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Αρχιτεκτονικό IDEA-PhotoIDEA-WalkIDEA  

-10%

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Διαχείριση Έργων ERGA

229,50

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Διαχείριση Έργων ERGA  

-10%

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Διαχείριση Έργων ERGO

139,50

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Διαχείριση Έργων ERGO  

-10%

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Προκοστολόγηση Έργων TEYXH

139,50

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Προκοστολόγηση Έργων TEYXH  

Call Now Button