1.200,00

Το Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ είναι το μοναδικό στην αγορά που, μέσω του προηγμένου Σχεδιαστικού του περιβάλλοντος GCAD, ενοποιεί πραγματικά Σχεδίαση και Υπολογισμούς, παράγοντας εύκολα και αξιόπιστα τα απαιτούμενα αποτελέσματα για οποιαδήποτε μελέτη ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακής επιθεώρησης.

700,00

Το Ολοκληρωμένο Πακέτο Ενεργειακής Επιθεώρησης 4Μ-ΚΕΝΑΚ, καλύπτει το σύνολο των αναγκών Ενεργειακής Επιθεώρησης & Πιστοποίησης Κτιρίων

900,00

To Πρόγραμμα Ενεργειακά - Κτίριο Αναφοράς ΚΕΝΑΚ (δεν περιλαμβάνει σχεδιαστικό πυρήνα), καλύπτει το σύνολο των υπολογιστικών αναγκών Ενεργειακής Επιθεώρησης & Πιστοποίησης Κτιρίων, καθώς επίσης και την εκπόνηση υπολογισμών - παραγωγή τεύχους Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης

400,00

Το Πρόγραμμα Ενεργειακής Επιθεώρησης - Κτίριο Αναφοράς ΚΕΝΑΚ (δεν περιλαμβάνει σχεδιαστικό πυρήνα), καλύπτει το σύνολο των υπολογιστικών αναγκών Ενεργειακής Επιθεώρησης & Πιστοποίησης Κτιρίων.

Call Now Button