480,00

Παρακολούθηση των Δημόσιων Έργων από την δημοπράτηση μέχρι και την περάτωσή τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Προϋπολογισμός, Επιμετρήσεις, Πρωτόκολλο διαχωρισμού εργασιών, ΠΠΑΕ, Εγκρίσεις, Πληρωμές και Εγγυήσεις, Λογαριασμοί, Υλικά & Απολογιστικές εργασίες, Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, Ημερολόγιο, Χρονοδιάγραμμα Έργου κ.α.  

Call Now Button