2.565,00

ΤΕΥΧΗ (Προκοστολόγηση Εργων-Τευχών Δημοπράτησης-Νέων Τιμών), ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ(Πρόγραμμα Προδιαγραφών), ΠΑΔΕ(Προεκτίμηση Αμοιβών Δημ. Εργων), TIMES(Νέες Τιμές), ΕΡΓΟ(Παρακολούθηση Δημοσίων Έργων), ΜΕΤΡΟ(Επιμετρήσεις- Προμετρήσεις), ΡΟΕΣ(Οικονομική Παρακολούθηση Έργων), ΧΡΟΝΟΣ(Χρονική Παρακολούθηση - Project Management)    

ERGA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Οικονομική Παρακολούθηση ROES

480,00

Οικονομική Παρακολούθηση Έργων και ειδικότερα Προμηθευτών και Συνεργείων. Δυνατότητα προβλέψεων εσόδων - εξόδων και παρακολούθηση του Ταμείου. Έλεγχος εσόδων - εξόδων με προμετρήσεις και αναλυτικές επιμετρήσεις. Διαχείριση ΦΠΑ, Ημερολόγιο Κινήσεων κ.α.  

Call Now Button