2.565,00

ΤΕΥΧΗ (Προκοστολόγηση Εργων-Τευχών Δημοπράτησης-Νέων Τιμών), ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ(Πρόγραμμα Προδιαγραφών), ΠΑΔΕ(Προεκτίμηση Αμοιβών Δημ. Εργων), TIMES(Νέες Τιμές), ΕΡΓΟ(Παρακολούθηση Δημοσίων Έργων), ΜΕΤΡΟ(Επιμετρήσεις- Προμετρήσεις), ΡΟΕΣ(Οικονομική Παρακολούθηση Έργων), ΧΡΟΝΟΣ(Χρονική Παρακολούθηση - Project Management)    

ERGA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Αμοιβές Δημοσίων Εργων PADE

375,00

Το Πρόγραμμα ERGA-ΠΑΔΕ καλύπτει τις ανάγκες του Νόμου (Ν.3316/2005) για τις Προεκτιμώμενες Αμοιβές Μελετών, απευθυνόμενο στις Υπηρεσίες και τους Μελετητές που δημοπρατούν έργα του Δημοσίου.  

Call Now Button Μετάβαση στο περιεχόμενο