2.565,00

ΤΕΥΧΗ (Προκοστολόγηση Εργων-Τευχών Δημοπράτησης-Νέων Τιμών), ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ(Πρόγραμμα Προδιαγραφών), ΠΑΔΕ(Προεκτίμηση Αμοιβών Δημ. Εργων), TIMES(Νέες Τιμές), ΕΡΓΟ(Παρακολούθηση Δημοσίων Έργων), ΜΕΤΡΟ(Επιμετρήσεις- Προμετρήσεις), ΡΟΕΣ(Οικονομική Παρακολούθηση Έργων), ΧΡΟΝΟΣ(Χρονική Παρακολούθηση - Project Management)    

ERGA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Προδιαγραφές GRAFES

480,00

Το πρόγραμμα των Προδιαγραφών μας δίνει την δυνατότητα σύνταξης αναλυτικών προδιαγραφών σε ελάχιστο χρόνο.  

Call Now Button Μετάβαση στο περιεχόμενο