2.565,00

ΤΕΥΧΗ (Προκοστολόγηση Εργων-Τευχών Δημοπράτησης-Νέων Τιμών), ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ(Πρόγραμμα Προδιαγραφών), ΠΑΔΕ(Προεκτίμηση Αμοιβών Δημ. Εργων), TIMES(Νέες Τιμές), ΕΡΓΟ(Παρακολούθηση Δημοσίων Έργων), ΜΕΤΡΟ(Επιμετρήσεις- Προμετρήσεις), ΡΟΕΣ(Οικονομική Παρακολούθηση Έργων), ΧΡΟΝΟΣ(Χρονική Παρακολούθηση - Project Management)    

ERGA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Προκοστολόγηση Έργων ΤΕΥΧΗ

540,00

Νέα έκδοση σύμφωνα με νέο ΦΕΚ 363Β/19-02-2013 (Νέα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ), Προκοστολόγηση Έργων-Τεύχη Δημοπράτησης-Νέες Τιμές, Προκοστολόγηση και εκτύπωση όλων των Τευχών (Προμέτρηση, Ανάλυση Τιμών-Αναλυτικό Τιμολόγιο, Τιμολόγιο Μελέτης, Κοστολόγηση, Προϋπολογισμός, Βασικές Τιμές, Βοηθητικές Τιμές).  

Call Now Button