4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2023

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 4M-KENAK Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Πακέτο

185,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 4M-KENAK Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Πακέτο  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2023

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 4M-KENAK Υπολογιστικό

130,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 4M-KENAK Υπολογιστικό  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2023

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Adapt (έως 5 εφαρμογές)

135,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Adapt (έως 5 εφαρμογές)  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2023

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Adapt (πάνω από 5 εφαρμογές)

185,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Adapt (πάνω από 5 εφαρμογές)  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2023

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 BUILDING SURVEY19 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ

145,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 BUILDING SURVEY19 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2023

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 H/M Σχεδιαστικός Πυρήνας Fine

95,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 H/M Σχεδιαστικός Πυρήνας Fine  

95,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Άλλα Πακέτα (Συνδρομή ανά Πακέτο) ή μεμονωμένα προγράμματα.  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2023

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Αρχιτεκτονικό IDEA-PhotoIDEA-WalkIDEA

155,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Αρχιτεκτονικό IDEA-PhotoIDEA-WalkIDEA  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2023

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Διαχείριση Έργων ERGA

255,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Διαχείριση Έργων ERGA  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2023

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Διαχείριση Έργων ERGO

155,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Διαχείριση Έργων ERGO  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2023

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Εξειδικευμένα Δίκτυα FLOW

95,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Εξειδικευμένα Δίκτυα FLOW  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2023

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Μελέτες Αδειας ADEIA

95,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Μελέτες Αδειας ADEIA  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2023

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Πλήρες H/M Πακέτο Fine/Adapt

280,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Πλήρες H/M Πακέτο Fine/Adapt  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2023

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Προκοστολόγηση Έργων TEYXH

155,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Προκοστολόγηση Έργων TEYXH  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2023

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Σχεδιαστικό 4MCAD Professional (IntelliCAD)

95,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Σχεδιαστικό 4MCAD Professional (IntelliCAD)  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2023

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Σχεδιαστικό 4MCAD Standard (IntelliCAD)

95,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Σχεδιαστικό 4MCAD Standard (IntelliCAD)  

Call Now Button Μετάβαση στο περιεχόμενο