-10%

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2023

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 4M-KENAK Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Πακέτο

166,50

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 4M-KENAK Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Πακέτο  

-10%

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2023

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 4M-KENAK Υπολογιστικό

117,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 4M-KENAK Υπολογιστικό  

-10%

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2023

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Adapt (έως 5 εφαρμογές)

121,50

Συντήρηση Υποστήριξη 2022 Adapt (έως 5 εφαρμογές)  

-10%

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2023

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Adapt (πάνω από 5 εφαρμογές)

166,50

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Adapt (πάνω από 5 εφαρμογές)  

-10%

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2023

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 H/M Σχεδιαστικός Πυρήνας Fine

85,50

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 H/M Σχεδιαστικός Πυρήνας Fine  

-10%
85,50

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Άλλα Πακέτα (Συνδρομή ανά Πακέτο) ή μεμονωμένα προγράμματα.  

-10%

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2023

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Αρχιτεκτονικό IDEA-PhotoIDEA-WalkIDEA

139,50

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Αρχιτεκτονικό IDEA-PhotoIDEA-WalkIDEA  

-10%

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2023

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Διαχείριση Έργων ERGA

229,50

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Διαχείριση Έργων ERGA  

-10%

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2023

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Διαχείριση Έργων ERGO

139,50

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Διαχείριση Έργων ERGO  

-10%

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2023

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Εξειδικευμένα Δίκτυα FLOW

85,50

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Εξειδικευμένα Δίκτυα FLOW  

-10%

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2023

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Μελέτες Αδειας ADEIA

85,50

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Μελέτες Αδειας ADEIA  

-10%

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2023

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Πλήρες H/M Πακέτο Fine/Adapt

252,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Πλήρες H/M Πακέτο Fine/Adapt  

-10%

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2023

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Προκοστολόγηση Έργων TEYXH

139,50

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Προκοστολόγηση Έργων TEYXH  

-10%

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2023

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Σχεδιαστικό 4MCAD Standard (IntelliCAD)

85,50

Συντήρηση Υποστήριξη 2023 Σχεδιαστικό 4MCAD Standard (IntelliCAD)  

Call Now Button Μετάβαση στο περιεχόμενο