4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 4M-KENAK Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Πακέτο

185,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 4M-KENAK Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Πακέτο  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 4M-KENAK Υπολογιστικό

130,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 4M-KENAK Υπολογιστικό  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Adapt (έως 5 εφαρμογές)

135,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Adapt (έως 5 εφαρμογές)  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Adapt (πάνω από 5 εφαρμογές)

185,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Adapt (πάνω από 5 εφαρμογές)  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 H/M Σχεδιαστικός Πυρήνας Fine

95,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 H/M Σχεδιαστικός Πυρήνας Fine  

95,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Άλλα Πακέτα (Συνδρομή ανά Πακέτο) ή μεμονωμένα προγράμματα.  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Αρχιτεκτονικό IDEA-PhotoIDEA-WalkIDEA

155,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Αρχιτεκτονικό IDEA-PhotoIDEA-WalkIDEA  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Διαχείριση Έργων ERGA

255,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Διαχείριση Έργων ERGA  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Διαχείριση Έργων ERGO

155,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Διαχείριση Έργων ERGO  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Εξειδικευμένα Δίκτυα FLOW

95,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Εξειδικευμένα Δίκτυα FLOW  

145,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Μελέτες Άδειας ADEIA (άνω των 5 εφαρμογών)  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Μελέτες Αδειας ADEIA (μέχρι 5 εφαρμογές)

95,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Μελέτες Αδειας ADEIA (μέχρι 5 εφαρμογές)  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Πλήρες H/M Πακέτο Fine/Adapt

280,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Πλήρες H/M Πακέτο Fine/Adapt  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Προκοστολόγηση Έργων TEYXH

155,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Προκοστολόγηση Έργων TEYXH  

4Μ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2024

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Σχεδιαστικό 4MCAD Standard (IntelliCAD)

95,00

Συντήρηση Υποστήριξη 2024 Σχεδιαστικό 4MCAD Standard (IntelliCAD)  

Call Now Button