2.565,00

ΤΕΥΧΗ (Προκοστολόγηση Εργων-Τευχών Δημοπράτησης-Νέων Τιμών), ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ(Πρόγραμμα Προδιαγραφών), ΠΑΔΕ(Προεκτίμηση Αμοιβών Δημ. Εργων), TIMES(Νέες Τιμές), ΕΡΓΟ(Παρακολούθηση Δημοσίων Έργων), ΜΕΤΡΟ(Επιμετρήσεις- Προμετρήσεις), ΡΟΕΣ(Οικονομική Παρακολούθηση Έργων), ΧΡΟΝΟΣ(Χρονική Παρακολούθηση - Project Management)    

ERGA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

4M ERGA ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ

2.950,00

Το Πλήρες Πακέτο ERGA περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές των υποπακέτων Μελετητικό - Κατασκευαστικό - Οργανωτικό    

Call Now Button