145,00

Υπολογισμός Αμοιβών Μελέτης-Επίβλεψης, Φορολογικών, ΙΚΑ κλπ, και παραγωγή όλων των εντύπων της άδειας όπως απαιτούνται για την Πολεοδομία
 

 

ADEIA – Αμοιβές Μηχανικών
Call Now Button