845,00

Περιλαμβάνει:

Θέρμαvση – Θερμομόνωση, Θερμικές Απώλειες, Δισωλήvιo, Μovoσωλήvιo, Εvδoδαπέδιo,  Καταvoμή Δαπαvώv Κεντρικής Θέρμανσης

Κλιματισμός – Φoρτία Κλιματισμού, FanCoils, Aεραγωγoί, Ψυχρoμετρία

 

 

 

 

 

ADAPT- I. ΠΑΚΕΤΟ ΜΟΝΩΣΗΣ – ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

845,00

Call Now Button Μετάβαση στο περιεχόμενο