540,00

Το πρόγραμμα ΣΑΥ ακολουθεί τις απαιτήσεις του Π.Δ. 305/96 (προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια βάσει της Οδηγίας 92/57/ΕΟΚ) παράγοντας αυτόματα την απαιτούμενη μελέτη, σύμφωνα και με το σχετικό υπόδειγμα του ΤΕΕ.

 

Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας
Call Now Button