400,00

Το Πρόγραμμα Ενεργειακής Επιθεώρησης – Κτίριο Αναφοράς ΚΕΝΑΚ (δεν περιλαμβάνει σχεδιαστικό πυρήνα), καλύπτει το σύνολο των υπολογιστικών αναγκών Ενεργειακής Επιθεώρησης & Πιστοποίησης Κτιρίων.

4M Πρόγραμμα Ενεργειακής Επιθεώρησης – Κτίριο Αναφοράς ΚΕΝΑΚ
Call Now Button