425,00

Αμοιβές Μηχανικών, e-Adeia, ΕΚΚΟ, Προμέτρηση-Προϋπολογισμός, Κατανομή Χιλιοστών, Πρόστιμα Αυθαιρέτων, Πρόστιμα Διατήρησης Ημιϋπαίθριων, & Υπερβάσεων Δόμησης, Χρονικός Προγραμματισμός, Πυρασφάλεια, Θερμομόνωση

4M ADEIA STANDARD

425,00

Call Now Button Μετάβαση στο περιεχόμενο