450,00

Αμοιβές Μηχανικών, e-Adeia, ΕΚΚΟ, Προμέτρηση-Προϋπολογισμός, Κατανομή Χιλιοστών, Πρόστιμα Αυθαιρέτων, Πρόστιμα Διατήρησης Ημιϋπαίθριων, & Υπερβάσεων Δόμησης, Χρονικός Προγραμματισμός, Άδειες Μικρής Κλίμακας, Διαχείριση Αποβλήτων, Μελέτη Προσβασιμότητας,Ταυτότητα Κτιρίου

4M ADEIA CLASSIC
Call Now Button