950,00

Σχεδιαστικός Πυρήνας Fine, Αμοιβές Μηχανικών, e-Adeia, ΕΚΚΟ, Προμέτρηση-Προϋπολογισμός, Κατανομή Χιλιοστών, Πρόστιμα Αυθαιρέτων, Πρόστιμα Διατήρησης Ημιϋπαίθριων, & Υπερβάσεων Δόμησης, Χρονικός Προγραμματισμός, Πυρασφάλεια, Θερμομόνωση, Ύδρευσή, Αποχέτευση, Καύσιμα Αέρια

4M ADEIA PROFESSIONAL

950,00

Call Now Button Μετάβαση στο περιεχόμενο