70,00

Υπολογισμός του ΕΚΚΟ με βάση τη νομοθεσία και κατανομή του στις επιμέρους εργασίες. Εξαγωγή των απαραίτητων τευχών για την Πολεοδομία.

 

ADEIA – Ελάχιστο Κόστος Κατασκευής Οικοδομής (ΕΚΚΟ)
Call Now Button