70,00

Υπολογισμός των ποσοστών οριζόντιας ιδιοκτησίας και εκτύπωση όλων των πινάκων (αναλογίες όγκου, χιλιοστά, πίνακας κατανομής ποσοστών συνιδιοκτησίας και κοινοχρήστων οικοδομής) με βάση αναλογίες όγκων ή πίνακα τιμών

 

ADEIA – Κατανομή Χιλιοστών
Call Now Button