70,00

Προσδιορισμός του κόστους κατασκευής, μέσω της επιλογής υλικών και εργασιών από πλούσιες, ανοιχτές στον χρήστη, βιβλιοθήκες.

 

ADEIA – Προμέτρηση – Προυπολογισμός

70,00

Call Now Button