540,00

Το πρόγραμμα της Ασφάλειας των Τεχνικών Έργων καλύπτει πλήρως τις ανάγκες εναρμόνισης των τεχνικών έργων με το Γ’ ΚΠΣ, όπου απαιτείται συστηματικός έλεγχος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα τεχνικά έργα.

 

Ασφάλεια Τεχνικών Έργων ASFALEIA

540,00

Call Now Button Μετάβαση στο περιεχόμενο