100,00

Με τη νέα εφαρμογή e-ADEIA ο χρήστης μπορεί να ολοκληρώσει την υποβολή της αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ σε ελάχιστο χρόνο

 

e-ADEIA
Call Now Button