Η Digital Engineering διαθέτει οργανωμένο τεχνικό τμήμα  για να μπορεί να υποστηρίξει, να δώσει λύσεις και γενικότερα να καλύψει τα προβλήματα των μηχανικών σε :

  • Επισκευές συστημάτων Η/Υ και περιφερειακών
  • Δίκτυα
  • Λειτουργικά συστήματα
  • Σύνδεση στο διαδίκτυο
  • Εκπαίδευση στο τεχνικό λογισμικό 4Μ

Η παροχή της τεχνικής υποστήριξης μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους σύμφωνα με τις ανάγκες σας :

  • Επίσκεψη στο χώρο του πελάτη
  • Επισκευή στην έδρα μας
  • Συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξη

Η  Digital Engineering παρέχει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να συνάψουν συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης προκαθορισμένης διάρκειας και κόστους. Με αυτόν τον τρόπο ο πελάτης έχει άμεση υποστήριξη στο χώρο του όταν υπάρχει πρόβλημα και επισκέψεις σε τακτά χρονικά διαστήματα για την συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού για την αρμονική λειτουργία της επιχείρησης.